ბლოგი

ავტომობილი და ეკოლოგიური მდგომარეობა

ავტომობილი და ეკოლოგიური მდგომარეობა

ეკოლოგიურად დაბინძურებული გარემო, შემდგომ ადამიანის ჯანმრთელობა და საგზაო უსაფრთხოება შეგვიძლია პირდაპირპროპორციულად დავუკავშიროთ ავტომობილს.

საქართველოში ავტმობილები მოიხმარენ ბუნებრივ აირს, რომლის გამონაბოლქვი თითქმის...